img_omoss_miljo
img_omoss_miljo_2

Miljö

Vi skall arbeta för en etisk och miljömässigt hållbar utveckling av djurhållning och mat. Vår strävan är att kontinuerligt öka inköpen av ekologiska råvaror.

I vårt arbete skall vi sträva efter minsta möjliga miljöbelastning av vår omgivning samt en resurssnål förädling. I detta arbete kommer vi att prioritera minskad förbrukning av förpackningsmaterial och elektricitet samt en effektivisering av våra transporter.

Vi skall följa gällande lagstiftningar och arbeta med ständiga förbättringar.

Prisbelönt korv och pastej sedan 1933