img_omoss_miljo
img_omoss_miljo_2

Miljö

Vi stödjer etisk och miljömässigt hållbar utveckling av djurhållning och mat.

Biologisk mångfald är viktig. Vi väljer ekologiska och närproducerade råvaror och tjänster.

I vårt arbete strävar vi efter minsta möjliga miljöbelastning av vår omgivning samt en resurssnål förädling.

Vi följer gällande lagstiftningar och arbetar med ständiga förbättringar.

Prisbelönt korv och pastej sedan 1933